P


STŘÍBRNÁ HOREČKA A VOLÁNÍ HOR
ARCHEOLOGIE STŘEDOVĚKÉHO HORNICTVÍ V SASKU A ČECHÁCH

Katastrofální povodně v roce 2002 v saském městě Dippoldiswalde se nakonec staly jednou z největších senzací evropské montánní archeologie – po 800 letech byl znovuobjeven zapomenutý svět v podzemí. Ukryt pod městem dřímal systém dolů z období vrcholného středověku a v nich neobyčejně dobře zachovalé výdřevy i nářadí , nad nimiž se tajil dech nejen odborné veřejnosti.

Nálezy z vrcholně středověkých stříbrných dolů v Dippoldiswalde a Niederpöbel neztrácí ani v celoevropském měřítku nic ze své jedinečnosti a jsou zlatým hřebem putovní výstavy. Díky tomu, že se dochovaly ve vynikajícím stavu, umožňují vůbec poprvé bezprostřední vhled do organizační struktury středověkého důlního díla.


Vedle fascinujícího světa v podzemí si výstava všímá i dění na povrchu. Hutnictví, zpracování stříbra v mincovnách a každodenní život horníků a hutníků ve středověkých hornických městech – těmto tematickým okruhům je na výstavě věnována zvláštní pozornost a prostřednictvím nálezů ze saské i české strany Krušných hor a dalších významných středověkých montánních regionů mohou být návštěvníkům názorně prezentovány.

Dalším těžištěm výstavy jsou archeologické a mezioborové výzkumné metody česko-německého projektu ArchaeoMontan, který se od roku 2012 zabývá středověkým hornictvím v Sasku a Čechách.

Díky řadě mediálních stanovišť s krátkými filmy a animacemi ve 3D se podařilo vytvořit pestrý, napínavý a názorný prohlídkový okruh s tématem středověkého hornictví. V ceně vstupného je kromě toho zahrnut zábavný audioprůvodce s rozhovory, hranými scénkami a zajímavými informacemi k vystaveným objektům. 

K výstavě vyšel bohatě ilustrovaný katalog v ceně 19,95 €, který je možno zakoupit v Osterzgebirgsgalerie a v knihkupectvích.

 

VÝSTAVA 


24.10.2014 – 29.3.2015

Osterzgebirgsgalerie im Schloss
Kirchplatz 8, 01744 Dippoldiswalde


Otevírací doba
úterý–pátek: 11–17 hod
sobota, neděle a svátky: 10–17 hod

pondělí zavřeno  
 Dřevěné škrabky, 12./13. stol., Foto: LfA, Dresden

 
Mlátek a želízko, zaniklé hornické sídliště na Kremsigeru
u Přísečnice,
14. stol., Foto: ÚAPP, Most

 „Havířská stolička“, důlní dílo Bliesenbach, kol. r. 1220,  
Foto: Montanhistorisches Dokumentationszentrum 

beim Deutschen Bergbau-Museum Bochum